El Tribunal de Justícia de la UE declara il·legal l’impost espanyol de successions i donacions.

imakNotícies

El Tribunal de Justícia de la UE declara il·legal l’impost espanyol de successions i donacions. Estableix diferències de tracte injustificades entre residents i no residents. El disseny del tribut suposa una limitació a la lliure circulació de capitals. Hisenda assegura que encara és aviat per avançar futures actuacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) ha determinat en una sentència que l’impost sobre successions i donacions a Espanya viola la legislació comunitària en establir una diferència de tracte entre els residents i no residents a l’hora d’aplicar reduccions fiscals. La decisió condemna en costes a Espanya i respon a un recurs interposat contra Espanya al març de 2012 per la Comissió Europea (CE) per considerar que alguns aspectes de la legislació estatal de l’impost de donacions i successions eren incompatibles amb el Tractat de Funcionament de la UE pel que fa a la lliure circulació de persones i de capitals i amb l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. El Tribunal de Justícia accepta les al·legacions d’Espanya en els relatiu a la lliure circulació de persones, perquè la CE no ha demostrat de quina manera la legislació espanyola pot afectar aquesta llibertat, però confirma que aquesta “constitueix una restricció de la lliure circulació de capitals “.