BBVA reticent a tornar la totalitat de la Clàusula Sòl

imakNotícies

Tot i portar cinc derrotes consecutives al Suprem, BBVA busca qualsevol subterfugi per no concedir la devolució total per clàusula sòl.

En unes recents declaracions, el president del BBVA -Francisco González hauria assegurat que, lluny de modificar les condicions de les seves hipoteques o aplanar-se davant els clients i els seus requeriments, vetllarien pels interessos dels accionistes, de manera que anaven a retornar únicament “algunes” de les reclamacions.

Així doncs, en contra de tota lògica, després de la decisió del TJUE de 21 de desembre de 2016, els bancs, lluny d’admetre el seu error, segueixen mostrant-se reticents alhora de reintegrar els diners indegudament cobrat als seus clients per clàusules abusives.

Quin és el procés habitual?

 Quan volem reclamar la devolució de la clàusula sòl (i / o despeses hipotecaris), el normal és requerir al servei d’atenció al client del banc en qüestió, que restitueixi -de bona fe- els imports cobrats de més per aquests conceptes.

A partir d’aquí, l’entitat financera tindrà un termini de dos mesos (o tres si reclamem via Reial Decret del Govern) per donar-nos una resposta. Si la resposta no és favorable, llavors el pas més lògic és interposar la corresponent demanda davant els tribunals de justícia, a fi d’obligar-los a retornar els imports, més els interessos legals, mitjançant aquesta via.

Pel camí, alguns es perden en segones derivades, i van al Banc d’Espanya. En aquest cas haurem d’esperar quatre mesos per saber el seu pronunciament, que pot ser favorable, però que en cap cas serà vinculant per a l’entitat. En el cas de BBVA i les seves filials la tònica ha estat la de rebutjar la devolució amb uns escrits que, més aviat semblen sistemàtics.

Aquells casos en què l’entitat es plega a les exigències del client abans que es produeixi la resolució, no són habituals, però en ocasions es produeixen; per exemple, el BBVA s’aplana en el 10,8% dels processos, enfront del 30,8 de Catalunya Banc, una cosa una mica contradictòria si tenim en compte que en el fons es tracta de la mateixa entitat.

El Banc d’Espanya?

Sembla que el Banc d’Espanya hagués arribat a algun tipus d’acord amb el BBVA en aquest sentit, ja que de les reclamacions per clàusula sòl provinents d’aquesta entitat, la institució dóna la raó al banc en el 82% dels casos.  Precisament, a causa de la marginalitat de les resolucions favorables per al consumidor, el BBVA potser sigui un dels pocs bancs que sol acatar els dictàmens de l’organisme “supervisor”, tot i que no siguin vinculants.