Com actuar quan l’arrendatari no paga el lloguer?

imakNotícies

Es pot iniciar un procediment judicial de desnonament i de reclamació de quantitats degudes des del primer impagament.

Abans de presentar la demanda és possible fer un requeriment previ a l’inquilí  donant-li un termini de trenta dies per posar-se al dia. Si després d’aquest temps no compleix les seves obligacions i es presenta una demanda de desnonament ja no podrà evitar el desallotjament pagant posteriorment.

En cas de no fer-se aquest requeriment previ, l’arrendatari podria evitar el desnonament pagant tot el que deu fins a aquest moment i havent d’abonar també les costes del procediment. Només és possible aturar l’acció d’aquesta manera una sola vegada.

Si en el contracte d’arrendament s’inclou un avalador o fiador cal requerir-lo abans de presentar la demanda perquè tingui coneixement del deute i estigui en disposició de pagar abans de ser demandat juntament amb l’inquilí.

Una de les formes més recomanables de fer el requeriment previ de manera que quedi constància és mitjançant un burofax amb justificant de recepció i certificació de contingut a través del servei de Correus.