Així és la nova llei hipotecària

imakNotícies

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Llei de Crèdit Immobiliari, l’objectiu del qual és reduir les despeses associades a modificacions en els contractes hipotecaris i reforçar la seva transparència.

La norma abarateix, entre altres coses, les comissions de cancel·lació anticipada dels préstecs a tipus variable, fins eliminar-les partir dels cinc anys de vigència del contracte.

La conversió de tipus variable a fix no pagarà comissió a partir del tercer any i es rebaixaran les despeses d’aranzels i notaria, alhora que es prohibeix a l’entitat la venda de productes vinculats a les hipoteques, com les assegurances de vida.

La nova llei estableix, així mateix, que durant els set dies previs a la signatura del contracte, l’hipoteca’t haurà de ser informat del seu contingut i de l’existència de clàusules potencialment abusives o opaques.

També s’amplia el termini perquè es pugui iniciar l’execució d’un préstec hipotecari, ja que s’han d’haver produït nou impagaments mensuals davant dels tres actuals, o equivalents al 2% del capital concedit, durant la primera meitat de la vida del préstec. Durant la segona meitat, el percentatge és del 4% o de 12 quotes mensuals impagades.

Pel que fa a la prohibició de les vendes vinculades, que són les que obliguen el consumidor a comprar una sèrie de productes financers com a condició per obtenir la hipoteca, es permet a l’entitat ofertes alternatives, amb o sense productes associats.

En aquestes vendes combinades, l’entitat financera informarà dels diferents pressupostos, com una mesura de transparència obligatòria.