L'arrendament d'habitació no es regeix per la LAU

enricNotícies

L’arrendament d’habitació s’ha de regir pel Codi Civil i no per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Sentències com la de la Secció novena de l’Audiència Provincial de Madrid de data 28 de març, confirmen una vegada més que el contracte d’arrendament d’habitació és un contracte que no està regulat per la LAU, el seu objecte no és pròpiament un habitatge, sinó tan sols una part.
Les parts contractants gaudeixen de la protecció i seguretat jurídica que ofereix el Codi Civil. Aquestes resolucions han estat celebrades per amplis sectors socials, perquè permeten que persones interessades puguin continuar contractant lliurement a l’empara d’aquesta normativa, sense que es confongui amb els contractes d’arrendaments regulats en la LAU.