El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el impost de plusvàlua municipal quan s’ha venut un immoble amb pèrdues o a preu de cost.

imakNotícies

El Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha declarat inconstitucional l’impost conegut com plusvàlua municipal quan s’ha venut el immoble amb pèrdues, o a preu de cost.

La sentència, argumenta que quan hi ha un guany amb la transmissió (venda o donació d’un immoble) i la quota que surt a pagar per la plusvàlua municipal és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà , s’estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia. Això produeix un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat (art. 31.1 de la Constitució Espanyola).