Canviar els meus cognoms és possible?

imakNotícies

cambio nombre y apellidos registro civil

La resposta és sí, qualsevol persona pot procedir al canvi de cognom sempre que es donin certes circumstàncies.

Moltes persones, ja sigui perquè apareix en els seus documents oficials de forma incorrecta, amb l’afany de preservar el d’un dels seus progenitors o per qualsevol altra raó, es pregunten com canviar-se el cognom. Aquesta és una opció real i prevista per la legislació espanyola, però té molts matisos.

Es pot canviar el cognom del pare i de la mare de lloc?

La resposta és sí, es pot canviar l’ordre dels cognoms.

Pot canviar-se el nom?

Per norma general, això no es pot fer. No obstant això, a l’igual que en el cas anterior, hi ha excepcions que permeten a qualsevol subjecte canviar-lo per un altre. Anem a veure-les:

  • Quan la persona sigui coneguda de forma habitual i efectiva per un nom diferent al què té en el Registre Civil.
  • Quan el seu nom suposi una infracció de qualsevol norma establerta.
  • Quan es tracti de la traducció d’un nom procedent d’una altra llengua i es vulgui normalitzar ortogràficament.
  • Quan el subjecte es sotmeti a una intervenció de canvi de sexe.
  • Quan el nom suposi una adaptació fonètica o gràfica de qualsevol llengua reconeguda com a oficial dins del territori espanyol.

A més, hi ha altres causes que poden derivar en el consentiment de l’Administració

En definitiva, tant canviar els cognoms com el nom de qualsevol persona no són processos senzills ja que es consideren com a excepcions a la norma, però hi ha nombrosos casos en què pot realitzar-se.