DRET BANCARI

Ens ocupem de reclamar els seus drets davant les entitats bancàries: clàusules sòl, preferents, hipoteques multidivisa, IRPH, entre d’altres.

ELS NOSTRES PRINCIPALS SERVEIS SÓN:

  • Clàusules sòl.
  • Preferents.
  • IRPH.
  • Refinançaments.
  • Hipoteques multidivisa.
  • Reclami les Comissions i despeses de constitució de la hipoteca

Els nostres advocats especialistes en clàusules sòl d’hipoteques poden ajudar-te a eliminar la clàusula sòl inclosa en el teu contracte de préstec hipotecari per considerar-la nul·la i, a més, aconseguirem que se’t torni les quantitats cobrades en virtut de l’aplicació d’aquesta clàusula, així com l’eliminació d’altres clàusules abusives d’hipoteques.

Què és una clàusula sòl? Com saber si tinc clàusula sòl?

La clàusula sòl estableix el tipus d’interès mínim que el prestatari haurà de satisfer a l’entitat financera tot i que l’Euribor (o un altre índex de referència) es trobi per sota. En l’actualitat, l’euríbor es troba realment sota pel que, si la seva hipoteca contindrà aquests tipus de clàusules abusives d’hipoteques, podria no estar beneficiant-se de la baixada de l’índex.
Per saber si el teu contracte hipotecari hipoteca inclou una clàusula sòl hauràs de revisar el teu contracte hipotecari. Si el mateix diu que en cap cas el tipus d’interès podrà ser inferior a un tant per cent, ens trobarem davant d’una clàusula sòl en la seva hipoteca.
A més, podrà emprendre una reclamació sobre la clàusula sòl si el tipus d’interès que figura en el seu últim extracte no és igual a l’Euribor (o l’índex de referència que hagis acordat) més el tipus diferencial pactat amb l’entitat bancària.