SEPARACIONS I DIVORCIS

La separació, el divorci o la ruptura d’una relació de parella, suposa un procés difícil, i més si hi ha fills en comú, per la càrrega emocional d’aquest tipus de procediments.

ELS NOSTRES SERVEIS EN DRET DE FAMILIA SÓN

 • Divorcis i Separacions matrimonials.
 • Parelles de fet
 • Mesures provisions prèvies o coetànies
 • Nul.litats matrimonials
 • Violència domèstica. Maltractaments
 • Modificació de mesures
 • Execució de sentències per incompliment
 • Preparació de Capitulacions Matrimonials
 • Tramitació de canvi d’ordre de cognoms
 • Declaracions de paternitat, filiació, impugnació de filiació etc …
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Assessorament Fiscal en cas de ruptura matrimonial

PREGUNTAS FRECUENTES